Klub vojenské historie Zlaté Hory

Zlaté dny 2016

Již po dvacáté třetí se konaly Zlatné dny ve Zlatých Horách … A císařská městská garda byla při tom …

Při příležitosti Zlatých dnů se císařská garda předvedla snad v největším počtu svých členů. A bylo proč. Přijel totiž císař Josef II., který spolu se starostou dekoroval členy pamětní medailí k výročí císařské gardy. Ta totiž slavila 20 let svého trvání. počasí přálo a tak před velkým počtem obecenstva proběhl pochod náměstím a po té předání medailí samotným císařem Josefem II.

Po slavnostním obědě v hotelu Praděd se část císařské gardy odebrala na Rejvíz, kde ve vinárně penzionu Rejvíz – bývalé Noskárny – pokračovalo v povídání a vzpomínání jednotlivých členů gardy.

Poděkování patří jak těm, co gardu před 20 lety zakládali, tak těm, kteří ten pěkný den pomohli zorganizovat.