Klub vojenské historie Zlaté Hory

Nabízíme

Nabídka našich klubových aktivit:

  • Naší hlavní činností byla doposud převážně účast na rekonstrukcích historických bitev z dob Sedmiletých válek a Napoleonských válek. Maximálně jsme schopni sestavit jednotku čítající kolem 30 vojáků ve složení: generál, jeho doprovod, vysoký důstojník, velitel jednotky, praporečník, bubeníci, střelci, dělostřelci s menšími polními děly a markytánky.

 Dále nabízíme:

  • Vstupy do programu při výročí založení obcí, městských slavnostech, slavnostním otevírání staveb a institucí i soukromých akcích.
  • Předvádění tzv. živé historie, vojenské ležení, bitevní střety, verbování rekruta, přepadení radnice či muzea, vykonání popravy odsouzence a další.
  • Historickou atmosféru místa konání může dotvořit vojenský tábor z dob Napoleonských válek s vlastními stany a dobovými doplňky.
  • Nabídka scénáře, choreografie a koordinace bojových střetů, stafáží, ukázek táborového života (naše poradenství při tvoření scénáře)
  • Jednotka rakouských granátníků, nebo vojska ze sedmileté války ve třírohých kloboucích v reprezentativnějších uniformách je složena z: důstojníka, velícího poddůstojníka, střelců, praporečníka, bubeníků a markytánek. Menší polní děla jsou uzpůsobeny i ke střelbě na náměstích, nebo otevřenějších ulicích. Je možné utvořit i menší celky podle zvoleného programu, finančních možností pořadatele. Případně i účast jednotlivých vojáků (například slavnostní stafáž dvou, čtyřech nebo šesti vojáků s bubeníkem.)
  • Na požádání provádíme výklad divákům s pomocí ozvučení prostor pořadatelem o naší jednotce, historické době, do které patříme, o výstroji a našich replikách historických zbraní.
  • Po vystoupení umožňujeme zájemcům společné fotografování s jednotkou i jednotlivci, dle přání účastníků slavností.
  • střelba formou slavnostních salv z křesadlových a perkusních pušek a děl, ale i umožnění střelby našimi zbraněmi (v omezené míře) významným osobnostem určeným pořadatelem. To si při zachování potřebných bezpečnostních předpisů již vyzkoušeli mnozí politici, umělci, potomkové šlechtických rodů, starostové, ale i další veřejnost.

Máte zájem o některou z těchto našich výše nabízených aktivit?

Napište nám na uvedené kontaktní adresy. Zahájíme s vámi jednání, nejlépe e-mailovou poštou. V případě, že jednotka bude mít volný termín a dojde k domluvě o účasti jednotky u vás, rádi k vám přijedeme. Bude pro nás potěšení vám předvést to, čemu se intenzivně věnujeme již třiadvacátý rok. Za to období jsme buď sami pořádali, nebo se zúčastnili přes 380 akcí jak v Československu, ČR a na Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Itálii, Rusku, Německu, Francii, Belgii a velmi úspěšně poslední roky i na Korsice.

Vladimír Vízner