Klub vojenské historie Zlaté Hory

Stříbrná hora – Polsko

V sobotu ráno 11. 6. 2016 jsme se několika auty vydali na nejvýše položenou pevnost v Polsku – Stříbrná hora.
Jelikož jsme vyjeli každý odjinud a v jinou hodinu, sešli jsme se v plném počtu na nádvoří pevnosti kolem 9 hodiny ranní. Společně jsme posnídali a vydali se do tábora uskutečnit přípravy na bitvu a popovídat si s kolegy z Polska.
Dopoledne uteklo rychle díky prohlídce pevnosti i díky přátelské atmosféře v táboře.

Po obědě jsme již vše rychle nachystali pro nástup, odzkoušeli funkčnost pušek několika výstřely, a nastoupili k malému nácviku před bitvou.

Po malém cvičení následoval oběd na nádvoří pevnosti a krátký odpočinek. Po 16 hodině jsme se již šikovali k bitvě a před samotnou bitvou ještě proběhla přehlídka všech jednotek na silnici pod pevností.

Po té již následovala samotná bitva plná výstřelů z děl i pušek. Kuriozitou této bitvy bylo, že nás ostřelovala dělostřelecká artilérie složená z našich děl zlatohorské gardy a spřízněné javornické dělostřelecké jednotky. 🙂

V závěru bitvy jsme všichni padli za císaře pána a byli “označeni” krvavými šrámy rukou polských markytánek. Po závěrečném defilé jednotek jsme se odebrali do tábora, kde stále byla spousta návštěvníků, zvědavých, jak vypadá výstroj i výzbroj jednotlivých vojáků.

Po večeři následovala volná zábava, která končila pozdě v noci za zvuku hudby a bujarého veselí všech vojáků, kteří zůstali přes noc.

Opět máme za sebou jeden z krásných víkendů strávených s přáteli na zajímavém místě nejen vojenských dějin našich národů.

A pár fotek Petra Labaše …