Klub vojenské historie Zlaté Hory

20 let císařské městské zlatohorské gardy

Klub vojenské historie ve Zlatých Horách má důvod k oslavě. Již dvacet let se jeho členové v historických uniformách pravidelně prezentují nejen na akcích domácích, republikových, ale i evropských.

Vše začalo oslavami prvních Zlatých dnů, pořádaných ve Zlatých Horách v roce 1994. Na pozvání přijíždí historická jednotka rakouských granátníků z Brna, podpořena pěti prušáky. Předvádějí na kopci sv. Rocha rekonstrukci bitvy, která se zde odehrála v roce 1779.

Velký divácký ohlas zapříčinil, že se tato jednotka v příštích letech ještě dvakrát vrací.

V roce 1996 se v městském muzeu schází skupina lidí a zakládá „Klub vojenské historie – Zlatohorskou císařskou městskou gardu“.

Zpočátku jsme netušili, jak složité bude se vystrojit a vyzbrojit, abychom mohli absolvovat první akci. Nikdo také netušil, jak drahý tento koníček bude. To bylo příčinou, že nás odhodlaných do toho opravdu jít, zůstalo jen deset. Na závěr necháváme šít šest bílých historických stanů a jsme připraveni vyjet na svou první akci. Vše co jsme si pořídili, platíme sami.

Pozvání přichází v dubnu 1998. S jednotkou granátníků z Nového Jičína odjíždíme do italského Tolentina. Ten rok absolvujeme ještě deset akcí. Na svou první bitvu u Slavkova, v listopadu, má jednotka 16. členů a nový název – 59. Infanterie Regiment Leopold Josef Maria von Daun.

Čas letí, píše se už rok 2006.  Garda slaví deset let činnosti. Vydává 1. knížku,“Zlatohorská císařská městská garda 1996-2006, aneb vesele i vážně s 59. Regimentem maršála L. J. M. von Daun“.

Za deset let absolvuje 171 akcí, z toho 49 zahraničních. Země jako Itálie, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Belgie, Slovensko, Francie, a Německo, máme projety několikrát.

Poznáváme nová místa, nové kamarády. Garda má nyní 35 stálých členů. Za deset let činnosti prošlo naším klubem 65 lidí. Jednotka se rozšířila o dělostřelce a myslivce. Máme tři kanóny a do budoucna zajištěno spoustu akcí.

V druhém desetiletí své činnosti garda vstupuje do Shengenu a Evropské unie. Cestování se stává snazší. Máme také stále velmi dobrou podporu radnice. V roce 2009 nám město nechává šít nové marioterziánské uniformy z Evropského fondu, pro regionální rozvoj. Nové třírohé klobouky, delší červeno – bílé kabátce, patrontašky a dlouhé křesadlové pušky nás posouvají do období mušketýrů.

Jsme zváni na prestižní akce, jako je korunovace panovníků nebo otevírání muzeí.

V neposlední řadě i účast na kulturně společenských akcích, jakými byly vítání ministrů a prezidenta.

Každý rok tradičně absolvujeme rozloučení se starým rokem silvestrovským pochodem, završeným slavnostní salvou před radnicí.

Za 20 let má garda za sebou 370 vystoupení. Jejími řadami prošlo 94 lidí.

  1. června 2016 jsme se zúčastnili korunovace císařovny Marie Terezie v Bratislavě. Na tuto obrovskou akci nás pořadatel pozval právě díky našim uniformám a povelové technice z té doby, používané jednotkou.

Co na závěr? Největší akce města – Zlaté dny, se blíží. Zlatohorská garda zde oslaví své dvacetileté výročí. Gardu bude dekorovat medailemi sám císař Josef II., který přijede se svým doprovodem, v čele s generálem Laudonem, ministrem války Dittrichsteinem, generálem Lascym a Colloredem.

Císař Josef II. navštívil Zlaté Hory před 250 – ti lety 8. července 1766, kdy zde strávil dva dny v prostorách Poštovního úřadu (městské muzeum). Do Zlatých Hor tenkrát z okolí přijelo tolik lidí, že nebylo kam šlápnout. Přejme tedy městu, aby návštěvnost byla i tentokrát tak hojná a gardě nejméně dvacet dalších úspěšných let.

Josef Šmoldas